Holland Zorggroep biedt, op verschillende locaties in Nederland, een warm thuis met liefdevolle 24-uurs zorg als zelfstandig wonen niet meer gaat. Wat Holland Zorggroep onderscheid van andere zorgaanbieders is de werkelijke kleinschaligheid en het oprecht kennen van de bewoner. Dit ervoor zorgt dat onze bewoner zijn leven kan leiden dat zij gewend zijn.

Deskundige en liefdevolle medewerkers ondersteunen ouderen met geheugenproblematiek als met een somatische of gecombineerde zorgvraag.

Onze missie

Holland zorggroep wil zorg bieden waar ouderen een keuze hebben. Dit komt tot uiting in onze missie:

In ons huis mag iedere bewoner zijn wie hij of zij is. Met zijn eigen unieke geschiedenis en eigen behoeften. Eigen regie van de bewoner zien wij als vanzelfsprekend, als onderdeel van onze deskundigheid.”

Deze bijzondere maar eigenlijk zo vanzelfsprekende missie kan alleen waargemaakt worden als de bewoner ook oprecht gekend wordt. Dit kan alleen door tijd en aandacht. Dankzij een hogere personele bezetting en de kleinschaligheid van onze zorgvilla’s, heeft ons team van vaste medewerkers ook daadwerkelijk de tijd om aan een persoonlijke relatie te bouwen zodat de bewoner zich echt thuis kan voelen.

Ook partner, familie en vrienden zijn hierin heel belangrijk en meer dan welkom in onze zorgvilla’s om samen met de bewoner “echt thuis” te zijn.  Op de locaties is het ook mogelijk om samen te wonen met uw partner. Ondanks een uiteenlopende zorgbehoefte, kunt u samen oud worden.

Naast zorg en wonen is er natuurlijk ook aandacht voor de hobby’s en persoonlijke interesses van onze bewoners. Samen met onze professionele activiteitenbegeleiders wordt er een individueel maatwerkplan opgezet voor een zinvolle en aangename invulling van de dag. Wij kijk graag naar de mogelijkheden en wat er allemaal nog wel kan.

Visie

De visie is nauw verbonden met de missie. Het geeft aan waar Holland Zorggroep voor staat en hoe we dat bereiken:

Wij kennen de bewoner, wij weten waar de behoefte van onze bewoner ligt. Door het hebben van tijd en aandacht voor onze bewoner en voor de persoonlijke en deskundige ontwikkeling van onze medewerkers, zorgen wij voor een thuis die aansluit bij de bewoner.

Onze kernwaarden

Als een verlengstuk van onze missie en visie hebben we kernwaarden ontwikkeld. De onderscheidende waarden in onze benadering zijn: huiselijk, oprecht, liefdevolle deskundigheid en geluk. Vanuit deze waarden dragen wij bij aan wat onze bewoner nodig heeft.

Vind een Holland Zorggroep huis bij u in de buurt

Het Holland Zorggroep backoffice team

Centraal vanuit het land zorgen de directie en de backoffice, zijnde het kenniscentrum van Holland Zorggroep, voor de basis die het mogelijk maakt dat onze bewoners fijn kunnen wonen in de diverse huizen. Zij ondersteunen de (zorg)medewerkers op de locaties zodat zij zich kunnen focussen op de zorg en het welzijn van de bewoners. Iedere medewerker heeft tenslotte zijn/haar eigen expertise. Vanzelfsprekend bevinden de directie en de medewerkers van de backoffice zich regelmatig op de locaties.

Over ons

Ons backoffice team

Anita

Anita van der Poel

Algemeen directeur

Eigenaar van de Holland Zorggroep sinds 1 januari 2018. Vanaf 2010 als extern financieel adviseur betrokken bij de Holland Zorggroep. In de loop van de jaren is zij “haar hart verloren” aan de ouderenzorg. Zij legt de lat hoog, met haar ouders als graadmeter, om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren. Anita is algemeen directeur en met name verantwoordelijk voor strategie, financiën, uitbreiding, marketing & sales.

LinkedIn
Michelle

Michelle Kroesen

Directeur zorg

Michelle is al sinds 2010 werkzaam bij de Holland Zorggroep. Als HBO verpleegkundige heeft zij diverse rollen bekleed in de loop van de jaren. Als verpleegkundige, als locatiemanager van de diverse locaties en als kwaliteitsfunctionaris. Zij is sinds jaar en dag de sparringpartner en rechter hand van de huidige en voormalige directie, zowel op inhoud van de zorg als met betrekking tot de strategie en uitbreiding.

Dsc05661

Stefanie Valkenburg

Kwaliteitsfunctionaris

Stefanie is sinds 2023 werkzaam bij de Holland Zorggroep. Met haar ervaring als verpleegkundige nu in de rol van Kwaliteitsfunctionaris. Zij houdt zich bezig met alles rondom kwaliteit, beleid en opleiden. Stefanie heeft belevingsgerichte zorg hoog in het vaandel staan.

LinkedIn
Dsc05567

Heleen Schuring

Teamcoach

Sinds 2022 mag ik mij bezighouden met het individueel coachen van mijn collega’s en de teams ondersteunen in het zelf organiserend worden. Mijn liefde voor de medemens krijg ik al van jongs af aan mee. Mijn vader maakte vroeger aangepaste rolstoelen voor mensen die niet in een standaard rolstoel konden zitten vanwege vergroeiingen, zijn creativiteit gebruikte hij ook thuis voor het maken van speelgoed. Die creativiteit van hem zie ik nu ook in mijn doen, denken en uitvoering. Mijn wens om een gezond en veilig werkklimaat te creëren in een coachende rol kon ik steeds meer realiseren in mijn werk en mag ik nu bij de Holland Zorggroep gaan vormgeven. Dit betekent dat ik me met het belang van een gezond en veilig werkklimaat bezighoud door in gesprek te zijn met de zorgprofessionals, hen handvaten geef voor persoonlijk leiderschap en zelforganisatie, een open dialoog heb met collega’s en we met elkaar werken aan een werkcultuur met veiligheid, vertrouwen en verantwoording

Roland

Roland Cevat

Teamcoach

Roland is sinds 2024 werkzaam bij Holland Zorggroep. Als HBO-verpleegkundige heeft Roland vooral veel ervaring in de ouderenzorg, ook in verschillende coördinerende en managementrollen. Als teamcoach ondersteunt hij de medewerkers binnen Holland Zorggroep om ervoor te zorgen dat zij zo optimaal mogelijk hun werk kunnen uitvoeren.

Wij bellen u graag terug

Als u gebeld wilt worden, vul dan het contactformulier in. U kunt ook direct contact opnemen. Klikt u dan op de blauwe contactbutton.

  • Holland Zorggroep
  • Bosrand 1
  • 6741 DL, LUNTEREN

    Contactformulier

    * verplichte velden