Betaalbaar ontzorgd

Wanneer u overweegt te kiezen voor wonen met zorg – voor uzelf, uw ouders of voor anderen voor wiens welzijn u verantwoordelijk bent – dan vormen de kosten natuurlijk een belangrijke afweging.

In onze kleinschalige woonzorgvoorziening worden de kosten voor wonen en zorg gescheiden. Er zijn 3 kosten componenten:

  • Woonkosten
  • Zorgkosten
  • Eigen bijdrage aan het CAK

Woonkosten

De woonkosten betaalt u vanuit eigen middelen. De woonkosten bestaan uit 2 componenten: huur en servicekosten.

De huurtarieven zijn afhankelijk van de locatie en grootte van de wooneenheid.

De servicekosten zijn een vast bedrag per maand. Deze zijn onafhankelijk van de locatie en grootte van de wooneenheid. De servicekosten omvattende de kosten het onderhoud van de algemene ruimten, tuin en de kosten voor gas, water en licht, belastingen en verzekeringen, kosten voor de lift en brandveiligheid etc. Ook internet en telefonie is hierbij inbegrepen indien dit is gewenst.

Zorgkosten

Bij de Holland Zorggroep wordt de zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Om de zorg vergoed te krijgen, moet u een Wlz-indicatie hebben. Met een Wlz-indicatie krijgt u alle begeleiding en zorg die u nodig heeft. Denk aan maaltijden, hulp bij uw dagelijkse leven zoals wassen en aankleden, medische zorg, bezoek van tandarts of fysiotherapeut en zinvolle dagbesteding zoals activiteiten in huis en uitstapjes.

U krijgt een Wlz-indicatie als u 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft. U kunt de indicatie zelf aanvragen bij het CIZ of u kunt dat via uw huisarts of wijkverpleegkundige doen. Ook wij kunnen u hierbij helpen. Na ongeveer zes weken ontvangt u het indicatiebesluit van het CIZ. Dit is een levenslang besluit. U behoudt dus altijd de zorg vanuit de Wlz. Uw situatie kan echter veranderen waardoor u meer, of andere zorg nodig heeft. Daarom bekijken we op vaste momenten of de Wlz-indicatie nog passend is.

Eigen bijdrage

Voor de levering van geïndiceerde Wlz-zorg is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Op basis van het inkomen (en vermogen) van u en dat van uw eventuele partner berekent het CAK welke eigen bijdrage moet worden betaald. Voor het berekenen van de eigen bijdrage vindt u op het CAK meer informatie (kies bij het invullen voor “hulp of zorg thuis”).

 

Particuliere zorg duurder dan reguliere zorg?

Holland Zorggroep biedt particuliere zorg. Misschien denkt u: “particuliere zorg, dat kan ik vast niet betalen”. Dat blijkt in de praktijk toch regelmatig mee te vallen.

In geval van de Wlz is bij Holland Zorggroep sprake van een lage eigen CAK-bijdrage. De tarieven voor de eigen bijdrage bij een particuliere instelling zijn vastgesteld op minimaal € 200,40 tot maximaal € 1.052,20 (voor 2024) per maand waardoor het wonen bij Holland Zorggroep niet duurder hoeft te zijn dan bij wonen in een regulier verpleeghuis. Bij een regulier verpleeghuis geldt veelal de hoge eigen bijdrage met een maximumbedrag van € 2.887,40 per maand.

Uitgaande van een modaal inkomen kan het wonen in een particuliere zorginstelling goedkoper zijn dan in een reguliere zorginstelling. We denken daarom graag met u mee over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Bovenstaande informatie betreft de kosten van onze woonzorgvoorziening voor de 24-uurszorg. De kosten van de dagopvang zijn afhankelijk van uw inkomen en de gemeente waar u woonachtig bent. Vraagt u een keukentafelgesprek aan via de afdeling WMO van uw eigen gemeente om hierover meer informatie te ontvangen.

Wij bellen u graag terug

Als u gebeld wilt worden, vul dan het contactformulier in. U kunt ook direct contact opnemen. Klikt u dan op de blauwe contactbutton.

  • Holland Zorggroep
  • Bosrand 1
  • 6741 DL, LUNTEREN

    Contactformulier

    * verplichte velden