Heeft u een klacht

Binnen Holland Zorggroep doen we er alles aan om uw verblijf en de kwaliteit van zorg optimaal te laten verlopen. Toch kan het zijn dat er iets misgaat of anders loopt dan de bedoeling was. In die gevallen gaan wij altijd graag het gesprek met u aan, een klacht is immers een kans om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt zich voor een gesprek ten alle tijde wenden tot de desbetreffende kwaliteitsfunctionaris.
Mocht het gesprek met de kwaliteitsfunctionaris als ontoereikend worden ervaren of voelt u zich onvoldoende gehoord dan kunt u een officiële klacht indienen via de Geschillencommissie waar Holland Zorggroep bij is aangesloten. Klachten worden snel, eerlijk en objectief in behandeling genomen.

U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via de volgende mogelijkheden:
info@hollandzorggroep.nl | 0800-2227770 | Bosrand 1, 6741Dl Lunteren
Hieronder kunt u de werkwijze lezen en het klachtenreglement downloaden.

klachtenreglement downloaden

 

Werkwijze

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

U kunt teleurstelling, een ongenoegen of een klacht op de volgende manieren uiten.

 • U bespreekt uw klacht met de betrokken medewerker en/of leidinggevende of directie.
 • U kunt uw klacht bij de klachtenfunctionaris, die onafhankelijk is en werkzaam is voor Klachten Loket Zorg, indienen.  U kunt het ingevulde formulier mailen naar e-mailadres:  info@klachtenloketzorg.nl
 • U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris en wel op telefoonnummer: 070-3105392. Uw klacht wordt, voor zover nodig, geregistreerd en door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen.

De klachtenfunctionaris kan voor u het volgende doen:

 • Luisteren naar uw vraag, ongenoegen of klacht.
 • Informeren en adviseren over eventueel te nemen stappen.
 • Bemiddelen tussen u en de persoon of afdeling waar u niet tevreden over bent.
 • Het onpartijdig begeleiden van een bemiddelingsgesprek, dat gericht is op het vinden van een oplossing.

Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?

Als een klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Zorg, zorgcommissie: verpleging, verzorging en geboortezorg.
Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Hoe kunt u een geschil aanhangig maken?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen door gebruik te maken van het vragenformulier op de website van de Geschillencommissie Zorg.
U dient wel klachtengeld van € 52.50 te voldoen. Er zijn mogelijkheden dat u dit bedrag (gedeeltelijk) terugkrijgt. Meer informatie hierover staat op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?

U moet binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de zorgaanbieder indiende, de klacht bij De Geschillencommissie hebben ingediend.

Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?

Ja, u moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost of is de klacht niet binnen de termijnen behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?

Nee, u kunt ook naar de rechter gaan. Als het geschil gaat over handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener kunt u ook naar de tuchtrechter gaan. Als u echter voor de Geschillencommissie kiest, zijn wij aan die keuze gebonden.

Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?

Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie?

Nee, geschillen over aansprakelijkheid voor schade die een financieel belang van EUR 25.000 te boven gaan, worden niet behandeld door de Geschillencommissie.

Wij bellen u graag terug

Als u gebeld wilt worden, vul dan het contactformulier in. U kunt ook direct contact opnemen. Klikt u dan op de blauwe contactbutton.

 • Holland Zorggroep
 • Bosrand 1
 • 6741 DL, LUNTEREN

  Contactformulier

  * verplichte velden